Запись - 50 şəhidimizin siyahısı:

50 şəhidimizin siyahısı:


1 kapitan Qurbanov Saleh Möhübbәt - (14.04.1990)
2 kapitan Mehbalı Fәrid Kәmalәddin - (18.01.1994)
3 baş leytenant Bәdәlov Cavidan Zaur - (28.03.1996)
4 baş leytenant Әliyev Әli Cavad - (01.09.1997)
5 baş leytenant Kazımov Yunis Qasım - (24.09.1993)
6 leytenant Hümbәtov Ravil Mübariz - (10.01.1987)
7 leytenant Hüseynov Erkin Әdalәt - (12.10.1998)
8 leytenant İsgәndәrov Qorxmaz İsgәndәr - (23.10.1999)
9 leytenant Mәlikov Vüsal Bәxtiyar - (01.01.2000)
10 leytenant Ömәrov Sәrxan Mübariz - (18.10.1999)
11 leytenant Rәsulov Murad İlqar - (05.08.2000)
12 leytenant Şirinov Ömәr Muğan - (20.09.1999)
13 baş gizir Әhmәdov Firuz Mәzahir - (09.12.1985)
14 baş gizir Rüstәmov Elnur Faid - (05.11.1989)
15 baş gizir Mәmmәdov Azәr Mustafa - (04.03.1993)
16 baş gizir Mәmmәdov Nahid Hüseynağa - (09.05.1990)
17 gizir Budaqlı İsmayıl Mәhәrrәm (12.01.1998)
18 gizir Әhәdzadә Xәyal Әlövsәt - (21.08.1998)
19 gizir Әhmәdov Sәbuhi Fuad - (21.12.1996)
20 gizir Әzizov Nәzәr Ağacәlil - (28.08.1991)
21 gizir Hәsәnov Sәid Sarbala - (10.11.1992)
22 gizir İmamverdiyev Asiman Mehman - (02.08.1988)
23 gizir Kәrimov Azad Zakir - (27.05.1994)
24 gizir Qocayev Vadim Alik - ( 10.01.1997)
25 gizir Mәmmәdov Mәhәmmәd Bilal - (15.12.1995)
26 kiçik gizir Hüseynov Ziyarәt Mail - (15.05.1994)
27 kiçik gizir Babazadә Elşәn Sahib - (04.04.1996)
28 kiçik gizir Nәsirov Ülvü Әsәdulla - (15.05.2000)
29 kiçik gizir Rüstәmov Fәrid Nofәl - (15.12.1993)
30 baş çavuş Sadıxov Şәmistan Әbdülağa - (28.12.1994)
31 baş çavuş Rәhimov Tәbriz Rәhim - (11.08.1990)
32 kiçik çavuş Abbaslı Nail Adil - (10.02.1997)
33 әsgәr Abdullayev Elvin Elçin - (23.05.2003)
34 әsgәr Ağazadә Mirtalıb Heydәr - (16.01.1994)
35 әsgәr Әhmәdzadә Mәftun Seymur - (02.02.1996)
36 әsgәr Әliyev Üzeyir Sabir - (24.02.1993)
37 әsgәr Әzizli Sadiq Zaur - (13.03.2003)
38 әsgәr Fәrzәliyev Emin Elnur - (20.12.1998)
39 әsgәr Fәtullayev Rәfail Rüfәt - (22.03.2003)
40 әsgәr Hәsәnov İbrahim Şöhrәt - (18.01.2004)
41 әsgәr Hәsәnov Ümid İlqar - (14.07.2001)
42 әsgәr İsayev Sadiq Rәşad - (14.03.2003)
43 әsgәr Qasımov Nihad Mehman - (03.02.2003)
44 әsgәr Qasımov Rәşad Әnvәr - (29.03.2003)
45 әsgәr Qurbanzadә Cәmil Anar - (27.04.2003)
46 әsgәr Muradov Bәxtiyar Güloğlan - (24.08.2003)
47 әsgәr Nәsibov Kәnan Cәbrayıl - (20.04.1999)
48 әsgәr Rzayev Tәrlan Pәrviz - (01.07.2003)
49 әsgәr Sәmәdov Elmin Mirzәli - (01.02.1996)
50 әsgәr Süleymanov Xәyal Elxan - (27.11.1996)
Ruhları qarşısında baş əyirik
Allah rəhmət eləsin🤲

Новости и Происшествия
Rəylər 0
Hələ şərh yoxdur
Bağışlayın, şərh yazmaq sizin üçün əlçatan deyil
Ко всем записям